V minulých dnech mohli ti, kdo se pohybují ve Stříbrné Skalici a jejím okolí, zahlédnout tento nactiutrhačný leták dehonestující našeho skalického starostu Jiřího Procházku.

 

Co a komu strašného udělal náš pan starosta, že je takto vláčen? – pište zde.

Apropó: Volím Karla.

418x120

proc-volim