Dne 21. června 2018 zemřel náš kamarád, kolega a zároveň dlouholetý předseda Okrašlovacího spolku Stříbrná Skalice

pan Miloslav Podlešák

 

Rozloučili jsme se s ním v neděli 24. června v kostelíku sv. Jakuba ve Stříbrné Skalici.