Vypadá to, že se Stříbrná Skalice díky Středočeskému kraji konečně dočká odložené rekonstrukce hlavní silnice přes obec. Projekt s názvem „II/335 Stříbrná Skalice, průtah“, ke kterému projektovou dokumentaci zhotovila společnost Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o, by mohl začít v nejbližší době.

V současné době probíhá vyhodnocování výběrového řízení na stavební práce v předpokládané hodnotě 101 943 057 Kč bez DPH a rovněž již byla uzavřena smlouva o výkonu občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP v hodnotě 1 522 700 Kč bez DPH.

Postup výstavby

Stavba je rozdělena na tři základní etapy z hlediska objízdných tras:

 • I. etapa: Předpokládaná doba výstavby je cca 5-6 měsíců (2 mostní objekty). Silnice III/1082 a následně II/335 ulice Pražská (současná hlavní) budou průjezdné po celou dobu 1. etapy.Součástí I.etapy je částečná úprava křižovatky se silnicí III/1082 při zachování provozu (odstranění zeleného ostrůvku s vybudováním konstrukce vozovky atp.) tak, aby ve druhé etapě byla možná dostavba této křižovatky při úplné uzavírce pouze na víkend.
 • II. etapa: Křižovatka III/1082 a opravená silnice II/335 (z první etapy) zůstanou průjezdné po celou dobu realizace druhé etapy (vyjma jednoho víkendu), kdy bude provedena obnova krytu v křižovatce. Křižovatka II/335 se silnicí II/108 zůstane po celou dobu druhé etapy průjezdná. Autobusové zastávky „Stříbrná Skalice, náměstí“ budou provizorně přesunuty cca o 70 m (ve směru staničení).
 • III. etapa: Realizačně bude prováděna ve třech úsecích, což nemá vliv na autobusovou dopravu. Křižovatka silnic II/335 se silnicí II/108 bude uzavřena na cca 14 dní, jinak bude po celou dobu realizace třetí etapy průjezdná.

Objízdné trasy

 • Nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t) mají v současné době navrženou objízdnou trasu po silnici II/113, dále po silnici I/2 a následně po silnici II/334.

  Mapa silnic

  Tento návrh bude upřesněn před realizací stavby v závislosti na ostatních stavbách (most v obci Radlice na silnici II/334, II/113 Svojetice – průtah).
  Stavby je třeba nadále časově koordinovat.

 • Osobní automobily při I. etapě mají navrženou objízdnou trasu přes Kostelní Střimelice, po silnici III/3351, III/1085 a III/1082.
 • Osobní automobily při II. a III. etapě mají navrženou objízdnou trasu po silnici I/113 a II/110.
 • Jedná se o koncepční návrh objízdných tras vztažený k roku 2018. Objízdné trasy bude třeba dále upřesnit před realizací stavby v závislosti na dalších realizovaných stavbách.

Zdroj: Projektová dokumentace stavby a článek Průtah obcí Stříbrná Skalice na stránkách Vize pro Skalicko.