Rubrika: Aktualita

 • Krátká informace z 16. zasedání zastupitelstva

  Dovolte nám, abychom vás v krátkosti seznámili s tím nejzásadnějším z posledního čtvrtečního zasedání. byla schválena změna rozpočtu byl schválen úvěr 20 mil. od KB na stavbu třetí etapy kanalizace (celkem bude mít obec úvěry ve výši cca 30 mil. Kč) byly schváleny neinvestiční dotace obce pro spolky a organizace byla zrušena obecně závazná vyhláška […]

 • Obec Stříbrná Skalice nabízí svou pomoc potřebným

  Na základě dokumentu „oslovení občanů“ uveřejněného dnes na stránkách obce je možné se v případě potřeby obracet na tyto uvedené kontakty: tel: 321 693 131, mob: 736 643 090, nebo e-mailovou adresu: obecstribrnaskalice.cz 7) Prosíme občany, zejména seniory, kteří mají v nastalé situaci problém se zajišťováním pravidelných nákupů základních potravin či léků, aby kontaktovali pracovníky […]

 • ČEZ zrušil plánovanou odstávku elektřiny ve Stříbrné Skalici ve čtvrtek 19. 3. 2020

  Dnes jsme telefonicky ověřovali avizované zrušení plánované odstávky el. energie pro vybrané lokality ve Stříbrné Skalici a bylo nám potvrzeno, že odstávka se ruší!  

 • Krásné Vánoce

  Těšíme se na společné akce v příštím roce

 • Tímto Vás zveme na členskou schůzi spolku Vize pro Skalicko z.s.

  Přivítáme všechny, kteří mají zájem o činnost spolku. Chce se někdo připojit k naší činnosti pod hlavičkou spolku, stačí přijít, nebo poslat vzkaz na náš mail. Uvítáme každého, kdo je ochotný pomáhat, chce aktivně podporovat místní kulturní a dětské akce. Každého, kdo má nápady, dobrou náladu a záleží mu na okolním dění 🙂 Vstup do […]

 • Připravujeme pro Vás tištěné noviny

  Od samého začátku našeho působení se snažíme, aby byl každý občan co nejlépe informován jak o důležitých věcech týkající se práce obce, jejího hospodaření i o plánovaných investicích a dalšího rozvoje. Nebo, aby si každý mohl přečíst o místních kulturních a sportovních akcích. Bylo věnováno nemalé úsilí na vytvoření obecních Skalických novin. Podařilo se připravit […]

 • Další zasedání zastupitelstva bude dne 26.9 od 18.00hodin v OÚ S. Skalice

  Přijďte se podívat na další zasedání, kde se bude rozhodovat pro obec o velmi důležitých bodech jako je zásadní investice cca 29milonů na přestavbu domu čp. 368, nebo vyhlášení soutěže na akci „kanalizace S.Skalice III. Etapa“

 • Upozornění – pomník

  Na příkaz pana starosty bylo odstraněno zabezpečení pomníku nad náměstím ve Stříbrné Skalici. Žádáme všechny, aby se zbytečně v okolí pomníku nezdržovali, neboť dle platného znaleckého posudku je tento pomník ve špatném technickém stavu. Toto není žádný tzv. politický boj. Držte se svého zdravého rozumu a i kdyby bylo pouze desetiprocentní nebezpečí, že se může […]

 • LOM Stříbrná Skalice – otevřený dopis vedení obce

  Starostovi obce Stříbrná Skalice Věc: Stanovisko obce ve věci rozšíření těžby v místním lomu Pane starosto, průběžně se k nám zprostředkovaně dostávají informace o vyjednávání vedení obce se zástupci lomu ve Stříbrné Skalici. Z těchto informací víme, že došlo již ke třem takovým schůzkám. Na čtvrtém zasedání zastupitelstva jsme se jako zastupitelé shodli a voličům […]

 • Dětský tábor 5. 8. – 7. 8. 2019

  Chceme dopřát nevšední dobrodružství našim dětem a to kousek od jejich domovů. Proto jsme se rozhodli každoročně pořádat tématický dětský tábor. Letošní rok budou Vaše děti lovci bobříků. První zkušební ročník bude již toto léto a to v termínu 5. 8. – 7. 8. Pokud bude dostatečný zájem, pak další ročníky bude tábor na 7 […]