Naše cíle

 • otevřená obec se vstřícným přístupem k občanům,
 • efektivní správa obecního majetku,
 • kvalitní územní plán,
 • dostupnější zdravotní péče,
 • podpora místních podnikatelů,
 • účinnější čerpání dotačních titulů,
 • více kulturních a společenských akcí zaměřených na obnovení tradic (posvícení, masopust, čarodějnice…),
 • vznik nových zájmových a sportovních kroužků pro děti, mládež i dospělé,
 • základní škola s kvalitní výukou a dostatečným počtem žáků,
 • zohlednění aktuálních potřeb všech obcí Stříbrnoskalicka zřízením osadních výborů,
 • mezigenerační setkávání a upevňování vztahů napříč věkovými skupinami,
 • radnice vstřícná k seniorům – podpoříme vznik seniorských klubů, finančně podpoříme asistenční služby či stravování seniorů,
 • pravidelné diskuze s odborníky o budoucnosti a plánovaných změnách ve veřejném prostoru,
 • větší důraz na ekologii a širší nabídku při třídění komunálního odpadu,
 • vydávání tištěného obecního zpravodaje,
 • modernizace webových stránek obce a jejich pravidelná aktualizace,
 • podpora turistického ruchu budováním naučných stezek a vydáváním informačních prospektů.