Občanům Stříbrnoskalicka

Vážení sousedé, spoluobčané ze Stříbrné Skalice, Hradových Střimelic, Kostelních Střimelic a Hradce, tímto textem Vás chceme oslovit při rozhodování v letošních volbách do obecního zastupitelstva, které se uskuteční 5. a 6. října.

Naše volební uskupení Vize pro Skalicko vzniklo z touhy po změně.

Aktivity na Stříbrnoskalicku jsme nezačali rozvíjet až nyní. V rámci místních sportovních klubů, základní i mateřské školy a spolků je rozvíjíme již několik let. V našich řadách jsou aktivní lidé, kteří mají vize a tyto vize by z pozic zastupitelů mohli snadněji přivádět k životu.

Tyto volby rozhodnou o budoucnosti naší obce nejen v nadcházejících čtyřech letech, ale díky plánované tvorbě nového územního plánu, i na několik let dopředu.

Dostaneme-li od Vás v letošních volbách dostatečnou důvěru, zasadíme se především o posilování odpovědnosti občanů za správu vlastní obce, o právo na demokratickou diskuzi a o možnost ovlivňovat kvalitu života Vás i Vašich blízkých.