Vážení spoluobčané,

jeden z našich slibů je, že Vás budeme o všem plně informovat.

Máme 3 dny po volbách a nesou se různé ničím nepodložené informace po obcích o dalších našich krocích. Je jasné, že všichni jsou po letošních volbách plni očekávání a proto Vás chceme informovat o momentální situaci a následných krocích.

Po volbách začala plynout 10ti denní lhůta pro možnost podání návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb, nebo na neplatnost volby kandidáta. Na tuto lhůtu navazuje 15ti denní lhůta, kdy je stávající vedení obce povinno svolat ustanovující schůzi nově zvolených členů zastupitelstva. Tzn., že nejpozději do 6. 11. 2018 bychom měli znát výsledky a tím i jména nově zvoleného starosty a místostarosty. Dále se na této schůzi zvolí i termín předání úřadu. (uvedený termín je nejzazší možný)

Jakmile k těmto krokům dojde, budeme Vás okamžitě informovat o výsledku a představíme Vám další naše kroky spojené s převzetím úřadu a kompletní administrativy.

Za VpS, tento týden je čas odpočinku po předvolebním klání. Tento čas využíváme mimo jiné na zjišťování všech možností pro zaručení správného a úplného předání úřadu a tím i spojené kompletní administrativy.

Chceme v předem dohodnutých krocích nejprve zajistit běžný chod obce, zajistit pokračování již dohodnutých investic a ničím neohrozit stávající stav. Následně pak začneme pracovat na jednotlivých bodech našeho programu.

Věříme, že při součinnosti dosavadního vedení obce, ale i podpoře Vaší se vše podaří bez větších problémů a naše další zprávy budou jen pozitivní.

Chceme Vás znovu ujistit, že všechny naše kroky děláme a budeme i nadále dělat hlavně v zájmu obce!

Opět připomínáme, že v případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a podnětů se můžete obracet prozatím na stránky www.skalicko.cz či emailovou adresu vizeproskalicko@gmail.com.

Pěkný den přeje Vaše Vize pro Skalicko.