Vážení spoluobčané,

tímto textem si Vás dovolujeme naposledy oslovit před blížícím se termínem voleb do Zastupitelstva obce Stříbrná Skalice.

Nejprve bychom Vás chtěli požádat, abyste nepromarnili svou  jedinečnou možnost ovlivnit dění ve své obci a šli jste vhodit svůj hlas.

Vytvořením nově vzniklého sdružení nezávislých kandidátů „Vize pro Skalicko“, dáváme našim spoluobčanům možnost volby. Volby, podpořit změny, které by jednoznačně našim obcím prospěly a to hlavně v jejich dalším rozvoji.

Nemůžeme Vám dlouze vypisovat naše úspěchy za minulá volební období, ale na druhou stranu, všichni víte, kolik práce se skutečně odvedlo za posledních téměř 30 let stávajícího vedení. Nechceme hodnotit odvedenou práci zástupců obce za posledních 7 volebních období, ale věříme, že je možné pracovat s výrazně větším nasazením a docílit výraznějších a hlavně rychlejších úspěchů.

Jsme si vědomi, že některé naše tváře jsou pro Vás neznámé. Proto první část naší kampaně patřila hlavně k představení našeho sdružení a jednotlivých kandidátů. Od první chvíle se snažíme poskytovat Vám detailní informace. Proto jsme otevřeli i komunikační kanály na našich stránkách i Facebooku, kde můžete zasílat dotazy, nebo připomínky přímo na jednotlivé kandidáty.

Mezi naše hlavní cíle patří:

Zapojit do aktivní práce všechny zvolené zastupitele.

Efektivněji čerpat evropské a národní dotace.

Informovat občany o dění v obcích a dát jim možnost spolurozhodování v zásadních otázkách.

Chceme vydávat čtvrtletník Skalické listy, který by byl dostupný všem občanům našich obcí. Vytvoříme pro Vás nové a hlavně přehledné www stránky obce. Umožníme všem občanům komunikovat s obcí přes své zastupitele.

Opravit obecní majetek, který je momentálně ve velmi žalostném stavu a začít jej efektivně využívat.

Podpořit školu a školku, které se dlouhodobě potýkají s problémy.

Zajistit bezpečný pohyb v našich obcích (přechody, chodníky, semafory atd)

Opravdu aktivně podpořit práci spolků, Sokola a sportovních klubů.

Podpořit práci hasičských sborů.

Probudit tradiční život v obcích.

Dokončit již zahájené akce.

Detailnější program jsme Vám představili pomocí našeho letáku, který jste již našli ve svých schránkách.

Kandidáti našeho sdružení „Vize pro Skalicko“ jsou vybraní tak, aby bylo možné všechny naše představy ve větší míře splnit. Na naší kandidátce jsou zástupci všech našich obcí, zástupci všech našich spolků, zástupce sokola i zástupci sportovního klubu. Naleznete zde zástupce základní školy i školky. Jsou zde opravdoví odborníci na ekologii, architekturu i finanční otázky.

Všichni kandidáti za sdružení Vize po Skalicko mají jediný cíl. Chtějí aktivně a nezištně pracovat pro naše spoluobčany, sousedy a pro rozvoj obce. Není pro ně důležité být na postu starosty, nebo místostarosty, dělají to proto, že chtějí přispět ke zlepšení. Chtějí komfortnější život pro své rodiny, své děti i ostatní sousedy.

Výsledky dosavadních zastupitelů všichni vidíte a není důležité, co Vám slibují na další již osmé volební období. Svou šanci ukázat své nasazení již měli a je pouze na Vás, abyste výsledky jejich dlouholeté práce zhodnotili.

Proto Vás prosíme, pokud nejste se současným vedením obce spokojeni, dejte šanci někomu novému, energickému. Dejte šanci lidem ze sdružení VpS.