Vážení voliči a především spoluobčané a naši sousedé,

děkujeme Vám za vysokou účast v letošních komunálních volbách a za Vaši nepopsatelnou podporu, které si nesmírně vážíme. Chceme Vás ujistit, že si plně uvědomujeme projevenou důvěru a naši odpovědnost, abychom Vás nezklamali. Budeme se maximálně snažit v následném čtyřletém období přesvědčit i ostatní voliče, kteří dali svůj hlas protikandidátům, že podpora VpS je volbou správnou pro všechny. Pro všechny, kteří chtějí žít v příjemném prostředí, kteří se chtějí potkávat, kteří chtějí žít v obcích kde je patrný jejich rozvoj a kteří prostě chtějí být šťastni na místě, kde žijí.
Dobře víme, že nás čeká první nelehké období a spousty práce, aby se nám podařila plnit naše předsevzetí. Doufáme, že se stejnou odpovědností budou k důvěře svých voličů přistupovat i další zvolení členové zastupitelstva z ostatních sdružení NK a budeme moci při vzájemné spolupráci hájit hlavně obecní zájmy nad zájmy osobními. Že se dokáží povznést nad svůj volební neúspěch a budou o to intenzivněji pracovat na plnění společných cílů.
Chceme být v úzkém spojení s každým naším sousedem. Chceme, aby měl každý možnost se vyjádřit k řízení obce, k případným problémům, ale měl možnost i přispět svým podnětem, nebo nápadem k jakémukoliv zlepšení. Chceme Vaši plnou informovanost o obecním dění. Proto můžete i nadále využívat stránky www.skalicko.cz, které k tomuto účelu dočasně upravíme. V dohledné době dojde ke kompletní úpravě obecních stránek www.stribrnaskalice.cz, které pak budou plnit i tento důležitý úkol.

Přejeme nám všem, ať se vše podaří!
Vaše 
Vize pro Skalicko