Vyjádření Vize pro Skalicko k situaci ve vedení obce

Vážení přítomní spoluobčané, vážené zastupitelstvo,

My, členové předvolebního sdružení Vize pro Skalicko – dnes již spolku VpS, jsme nuceni, pod tíhou různých zvěstí a pomluv o naší práci pro obec a naše občany, učinit vyjádření k aktuální situaci.

Před volbami si členové a kandidáti Vize pro Skalicko jednohlasně odsouhlasili a odhlasovali jasný postoj a směr, jakým by se Stříbrnoskalicko mělo ubírat, pokud ve volbách VpS uspěje. Jak samotné volby ukázaly, občané chtěli změnu a proto zvolili Vizi pro Skalicko. Všichni členové Vize pro Skalicko jednomyslně zvolili za svého zástupce a nového starostu obce pana PhDr. Miroslava Šmieda, Ph.D. Všichni jsme předpokládali, že jako místní rodák se bude snažit zlepšit to, co jsme v minulosti tolikrát kritizovali. Toto nás zavázalo, abychom se snažili dodržovat dané sliby a nezklamali ty, kteří nám dali důvěru a hlas. A naopak přesvědčili ty, kteří nám hlas ve volbách nedali.

Bohužel jsme nuceni konstatovat, že pan starosta Šmied se svévolně rozhodl společný postoj VpS nedodržovat hned po svém zvolení do úřadu, což jasně dokazují jeho činy za uplynulé tři měsíce. Po převzetí úřadu starosty obce přestal komunikovat s místostarosty, neinformoval je o dění na úřadě. Vše chtěl zvládnout sám bez zapojení místostarostů, kteří neměli o ničem vědět a rozhodovat. Naopak se jasně prokázala pevná spolupráce s bývalým starostou, panem Jiřím Procházkou, což stvrdili smlouvou o poradenství. Tuto smlouvu nynější starosta s nikým nekonzultoval a podepsal.

Jsme nuceni vydat následující prohlášení:

Pan Miroslav Šmied, starosta obcí Stříbrná Skalice, Hradec, Kostelní a Hradové Střimelice je jednohlasně zbaven podpory Vize pro Skalicko. Miroslav Šmied již neprezentuje a neprosazuje myšlenku Vize pro Skalicko a dle všeho ani nikdy tyto zásady nezastával. Jeho jednání bereme jako zradu na voličích.

Chceme všechny naše voliče, ale i všechny ostatní občany ujistit, že se Vize pro Skalicko nejenže neodklonila od svých předvolebních slibů, ale bude se i nadále snažit o jejich prosazování a plnění. Uděláme vše proto, abychom Vaši důvěru nezklamali. Nadále se budeme snažit o informovanost občanů a to hlavně na webových stránkách Vize pro Skalicko. Budeme dál pracovat na jednotlivých bodech našich slibů, jako je zajistit dostupnější třídění odpadů, zvýšit bezpečnost v obci, snažit se o efektivnější čerpání dotací, podporovat MŠ a ZŠ, kulturní dění v obci. Chceme Vás ujistit, že se nejedná o selhání VpS, ale jednotlivce! Děkujeme Vám, že nám budete i nadále důvěřovat.

Toto vyjádření bude zveřejněno na webových stránkách Vize pro Skalicko a bude vloženo jako příloha k zápisu veřejného jednání zastupitelstva, aby nemohlo být jakkoli chybně interpretováno.

Ve Stříbrné Skalici, dne 18.2.2019

Členové Vize pro Skalicko